MED NAJVYššEJ KVALITY S MNOHýMI ODCENENIAMI

O NáS

/ 01

kto sme

profesionály s dlhoročnými skúsenosťami a tradíciou

Včely sa dostali do našej rodiny v roku 1978. Na začiatku to bola záľuba, postupne sme popri zamestnaní obhospodarovali 20 až 50 včelstiev.
V roku 2005 bola založená farma, ktorá sa zaoberá profesionálnym chovom včiel, produkciou včelích produktov a výrobou včelárskych potrieb. Obhospodarujeme približne 130 včelstiev v okruhu 20 km.

Snažíme sa stavať na základoch kvality. To dokazujú aj niektoré úspechy, ktoré sme v tejto oblasti dosiahli.

V roku 2007 získala naša bylinková medovina na výstave AGROKOMPLEX v Nitre 1. miesto v súťaži o najlepšiu medovinu na Slovensku. 

V tom istom roku sme získali certifikát kvality medu „Slovenký med“. Táto značka zaručuje, že náš med spĺňa kvalitatívne parametre, ktoré sú prísnejšie ako vyžaduje Európska Únia. Zúčastňujeme sa rôznych včelárskych výstav na Slovensku aj v zahraničí a pravidelne sú naše výrobky oceňované v súťaži zlepšovateľov vo včelárstve. V Súčasnosti sme začali reagovať na požiadavky trhu a a sústreďujeme svoju pozornosť na kvalitu a produkciu jednodruhových medov.

Na kvapku medu sa chytí viac múch než na sud žlče.